2 oz PP WHITE Double Wall Jar 58/400 - round bottom