4 oz WHITE double wall Jar (70/400) CASE 204 - round bottom